Нашите ансамбли

Нашата галерия

Рагледайте нашата галерия

Визия, мисия, цели и водещи принципи

Сдружение с нестопанска цел „Гайтани“ се учредява през 1999 г. за да обедини любителите на фолклора, музикалното и танцово изкуство. Основните цели на Сдружението са: популяризиране на фолклора и танцовото изкуство в гр. Шумен, областта, страната и извън нея в съответствие с обществените потребности и интереси. То обединява и ...