Димитър Николов Димитров - Хореограф

awards-img-2

Образование – Висше

2016 г. – 2018 г. ШУ "Епископ Константин Преславски" "Педагогика и обучение по физическо възпитание" – Магистър

2009 г. – 2013 г. ШУ "Епископ Константин Преславски" "Педагогика и обучение по физическо възпитание" – Бакалавър

1999 г. – 2003 г. СА "Д.А. Ценов" Свищов "Маркетинг"

09.2013 г. – към настоящия момент ДТА "Пъргавелче" и ФТА "Гайтани" Хореограф народни танци

15.09.2012 г. – към настоящия момент ШУ "Епископ Константин Преславски" Хоноруван преподавател: "Ритмика и танци"