Проекти

През 2009 г. Сдружението реализира проект „Обичам го това училище” BG051PO001/07/4.2-01/635 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Водеща организация бе Община Шумен, а Сдружение „Гайтани” бе партньор.

В началото на 2020 г. СФТА „Гайтани“ реализира проект към общински фонд „Култура“ с обща стойност 3800 лв. с цел изработване на северняшки детски народни носии за ДТА „Пъргавелче“ към Сдружение „Гайтани“.

През лятото на 2020 г. Сдружението реализира младежки проект в изпълнение на Стратегията за развитие на младите хора в Община Шумен. Финансовата подкрепа бе на стойност 1500 лв. за „Закупуване на народни носии за ДТА „Пъргавелче“.

Проект „Споделени пространства - Сдружение "Гайтани" и Layout Bulgaria“ по програма "Подкрепа за частни организации в областта на любителското изкуство 2021" към НФК. Основни цели на проекта са: Дигитализиране дейността на Сдружение „Гайтани“, чрез разработване на интерактивна интернет страница; Популяризиране на локално нематериално културно наследство, типично за Шуменския регион; Поставяне на Концерт-спектакъл по повод 33 год. от създаване на Сдружение „Гайтани“. Безвъзмездната финансова помощ от НФК е в размер на 14 000 лв.