Роза Чавдарова Чанова-Милославова - Художествен ръководител и Хореограф

awards-img-2

Председател на Сдружение с нестопанска цел „Гайтани” 2020 г. – към настоящия момент Образование – Висше

01.08.2020 г. – към настоящия момент Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Професионално направление "Музикално и танцово изкуство" – Български народни танци –хореорафия
09.2004 г. – 09.2008 г. ШУ „Епископ Константин Преславски“ Музикална педагогика Специализация - Мултимедия и музика
От 2001 г. – към настоящия момент Хореограф по народни и латино танци в Сдружение „Гайтани“
2009 г. – 2010 г. Хореограф по проект „Обичам го това училище“ по ОПРЧР
08.2007 г. – 2009 г. Инструктор по народни и латино танци в Комплекс “Фабулис”- гр. Шумен