За Нас
Визия, мисия, цели и водещи принципи

Сдружение с нестопанска цел „Гайтани“ се учредява през 1999 г. за да обедини любителите на фолклора, музикалното и танцово изкуство. Основните цели на Сдружението са: популяризиране на фолклора и танцовото изкуство в гр. Шумен, областта, страната и извън нея в съответствие с обществените потребности и интереси. То обединява и координира усилията и цялостната дейност на своите членове за създаване на предпоставки за повишаване нивото и майсторството на танцьорите, музикантите и певците с цел повишаване на социалния ефект от танците и песните. Съхраняване и развиване на културната идентичност на деца, младежи и възрастни от етнически малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество в обща културна среда.

Предметът на дейност на сдружението се състои в обучения, танцова, музикална и певческа подготовка на своите членове. Популяризиране и разпространение на националните фолклорни традиции, обучение, развитие и реализиране на деца, младежи и възрастни в танцовото изкуство и популяризиране на националните ни традиции в страната и чужбина.

Основните принципи, върху които се изгражда и функционира сдружението са: доброволност на членството, демократично ръководство, публичност на всички решения и действия.

История и настояще

Детски танцов ансамбъл „Пъргавелче“ е основан през 1989 г. от художествен ръководител и хореограф Чавдар Чанов. Десет години по-късно през 1999 г. се учредява Сдружение с нестопанска цел „Гайтани“ и детския ансамбъл преминава към него. Днес към Сдружението принадлежат ДТА „Пъргавелче“, Фолклорен танцов ансамбъл „Гайтани“ и Клуб за хора „Гайтани“. Артистичен директор и хореограф е Чавдар Чанов, Председател на Сдружението и хореограф - Роза Чанова и хореограф – Димитър Димитров. Към концертните състави има и оркестър от 7 музиканти.

ДТА „Пъргавелче“ се състои от повече от 100 деца на възраст между 6 и 13 години, които са разпределени в различни възрастови групи. Концертния състав включва 50 танцьори.
Виж подробно

ФТА „Гайтани“ е създаден заедно с регистрацията на Сдружението през 1999 г. като в него преминават младежите танцьори от ДТА „Пъргавелче“ на възраст от 14 до 23 години. Днес в ансамбъла участват над 40 деца. Концертния състав включва 30 танцьори и оркестър от 7 музиканти.
Виж подробно

ДТА „Пъргавелче“ и ФТА „Гайтани“ са представителни ансамбли към Фондация “Национална секция на международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства (ЦИОФФ)”.

През 2007 г. се сформира група за изучаване на автентичен фолклор от танцьори Клуб за хора „Гайтани“. Любителите танцьори в клуба са на възраст от 20 до 70 години и вече наброяват 120 души, като са разпределени в три нива на напредналост. Ръководител и хореограф е Роза Чанова-Милославова.
Виж подробно

В репертоара на ансамблите са включени песни, танци, хора и драматизирани обичаи от региона на гр. Шумен и други етнографски области на България. В по-голямата си част те са издирени от хореографа Ч. Чанов, като са описани, систематизирани и пресъздадени в репертоара. За изминалите години танцовите състави са донесли на своя град и страната много награди в областта на фолклорното танцово изкуство. Участвали са във фестивали в страната и в чужбина, като по този начин популяризират българския фолклор.